niedziela, 25 lutego 2018

Kolory ognia

Kolekcja ceramiki z pracowni Wabi Sabi Wilkowa Wieś 8c
Misa krzywa jest fascynująca z każdej strony wygląda inaczej. 
Takie piękne ceramiki tworzy Pan Adam Łuczak.niedziela, 4 lutego 2018

Co słychać w pracowni

Pracownia Ceramiczna Wabi Sabi w Wilkowej Wsi ma już swoją stronę, polecam:

https://ceramikawabisabi.com.pl/galeria_ceramiki_pracowni/tak-pracujemy/